Länkar

Enheter för svenska språket eller nordiska språk vid finländska universitet

Länkarna uppdateras inom kort.

Helsingfors universitet: Finska, finskugriska och nordiska institutionen

Jyväskylä universitet: Svenska språket vid institutionen för språk 

Tammerfors universitet: Nordiska språk vid institutionen för språk och översättningsvetenskap

Uleåborgs universitet: Nordisk filologi

Åbo Akademi: Svenska språket

Åbo universitet: Nordiska språk

Östra Finlands universitet: Svenska vid institutionen för främmande språk och översättningsvetenskap

 

Övrigt

Svenska avdelningen vid Institutet för de inhemska språken

Svenska litteratursällskapet i Finland