Styrelsen

Föreningen för nordisk filologi har följande styrelse under år 2020:

  • FD Tiina Räisä, Jyväskylä universitet (ordförande)
  • FM Ludvig Forsman, Åbo Akademi (vice ordförande)
  • FM Sara Rönnqvist, Helsingfors universitet (sekreterare)
  • FD Eeva-Liisa Nyqvist, Helsingfors universitet (skattmästare)
  • FM Jenny Sylvin, Helsingfors universitet (styrelsemedlem)